„Do přehrady přitéká více vody z tajícího sněhu na horách. Množství vypouštěné vody se pohybuje kolem 50 kubíků za sekundu a je patrné i na zvýšeném průtoku v řece Ostravici také v Ostravě. Upozorňujeme proto na zvýšené množství vody v řece a velkou sílu proudu,“ uvedl Čestmír Vlček, obchodní a personální ředitel Povodí Odry.

Podle Vlčka vodohospodáři s ohledem na zájem vodácké veřejnosti o možnost sjíždění řeky Ostravice upraví o tomto víkendu průtok pod přehradou na 15 – 20 kubíků za sekundu, což je průtok vhodný pro vodácké využití řeky. „Tento režim bude dodržován v sobotu a v neděli 11. a 12. dubna vždy od 10 do 15 hodin. Ve zbývajícím čase bude odtok regulován podle potřeb správce přehrady,“ dodal Vlček.