Děti od šesti do patnácti let mají nárok na zvláštní jízdné, které je o 50 procent nižší než jízdenka pro dospělého. Tyto výhody platí v 1. i ve 2. třídě. Děti od deseti let však musejí prokázat nárok na slevu průkazem s fotografií a datem narození.

Kromě toho mohou děti využívat i další slevy, například SONE+ nebo Kilometrickou banku. „Cestování vlakem s nejmenšími dětmi je velmi jednoduché a levné. Až dvě děti do 6 let s nárokem na jedno místo k sezení lze přepravovat bezplatně. Bezplatná je také přeprava kočárku s dítětem. Pouze pokud chce cestující zajistit pro dítě rezervaci místa, musí uhradit místenku v obvyklé výši. Za tu zaplatí 35 korun, u vlaků SC 100 korun v případě prokázání nároku na slevu Rail plus, například při vlastnictví In Karty/Rail plus ČD, nebo 70 korun, respektive 200 korun u vlaků SC, pokud cestující nemůže prokázat nárok na slevu Rail plus,“ vysvětlil ředitel Odboru koncepce a obchodu osobní dopravy ČD Jiří Nálevka.

Cestující s dětmi do deseti let navíc mohou v celé řadě vlaků využít speciálně vyhrazené vozy. Tyto vagony sice nejsou nijak speciálně upravené, ale cestující s malými dětmi v nich mají přednostně nárok na místo k sezení a ostatní cestující jim musí uvolnit místa. Za výhodnějších podmínek cestují i děti od 6 do 15 let. „Děti od 6 let mají nárok na zvláštní jízdné, které tvoří padesát procent obyčejného tarifu pro dospělé,“ doplnil Nálevka.

Zároveň však upozornil na nařízení ministerstva financí, které požaduje u dětí nad 10 let prokázání věku: „Bez průkazu s fotografií a datem narození nemůže žádné dítě nad 10 let tuto slevu získat. Může to být jakýkoliv průkaz, který splňuje tuto podmínku, jako například cestovní pas, průkaz na městskou dopravu nebo průkaz autobusového dopravce. Pokud dítě takový průkaz nemá, po předložení fotografie a rodného listu mu ho po zaplacení poplatku 50 korun vystavíme u většiny našich pokladních přepážek,“ vysvětlil Nálevka.

Mimo toto státem regulované jízdné mohou za obdobných podmínek využívat děti i obchodní nabídky ČD a získat tak ještě větší slevu. „Rodiče mohou pořídit dítěti In kartu/Rail plus s nárokem na padesátiprocentní slevu z výhodnějšího zákaznického jízdného. Cena takové karty na tři roky činí 990 korun. Děti ale mohou cestovat s rodiči na výhodnou rodinnou jízdenku SONE+. Tu může využít až pět dětí nebo až dva dospělí a tři děti, nebo Kilometrickou banku ČD, kde se v případě dítěte odpočítává poloviční počet kilometrů než u dospělého, takže cena je pak 50 haléřů za jeden kilometr. Zvláštní slevy platí také pro dojíždění do škol či cestování skupin,“ doplnil nabídku slev pro děti Nálevka.