Už na Zelený čtvrtek – se v katedrále konala mše svatá spojená se svěcením olejů „missa chrismatis“ a obnovou kněžských slibů. Program bude pokračovat také v pátek 10. dubna 2009 – na Velký pátek. Od 9 do 11.30 hodin budou mít věřící prostor k soukromým modlitbám v „Getsemanské zahradě“ v katedrále. V 15 hodin začnou pobožnosti křížové cesty, které povede biskup František Lobkowicz a v 18 hodin začnou velkopáteční obřady – bohoslužba slova, adorace kříže a svaté přijímání.

Bílá sobota 11. dubna 2009 nabídne věřícím od 8 do 20 hodin možnost soukromé adorace u Božího hrobu, večerní Velikonoční vigilie začne ve 20 hodin.

Slavnost zmrtvýchvstání Páně zahájí v neděli 12. dubna 2009 v 7.30 hodin mše svatá, od 9.30 hodin bude probíhat pontifikální mše svatá s udělením apoštolského požehnání a v 19 hodin opět začne mše svatá. K velikonočnímu pondělí se už neváží žádné zvláštní liturgie a církevní obřady, přesto se v ostravské katedrále uskuteční dvě mše svaté – v 7.30 a v 9.30 hodin.

(mrš)