„Nejsme spokojeni se stávající situací, nájemníci nás k tomu kroku vyzývají. Chystáme se dát všem najevo, že se o byty chceme starat sami, že jsme připraveni si je koupit. Nehodláme pouze platit vysoké nájmy,“ vysvětlil Roman Macháček, předseda sdružení BytyOKD. Kolik lidí by se mohlo akce zúčastnit, si nyní netroufal odhadnout.

Společnost RPG Real Estate, která nyní spravuje bytový fond po těžební firmě OKD, slovy svého mluvčího Petra Handla respektuje právo veřejně demonstrovat. Žádná nátlaková akce však podle něj nebude mít vliv na změnu současné koncepce poskytování nájemního bydlení.

„Chceme se snažit o to, abychom náš rozsáhlý bytový fond dále zvelebovali a poskytovali bydlení spokojeným lidem. Problémy jednotlivých konkrétních nájemníků se už nyní zabývám a hodláme v tom pokračovat i nadále,“ protiargumentoval Handl.