Místo je zajímavé tím, že právě tady měli v dávné minulosti moravskoostravští měšťané pastviny pro skot. Později se v těchto místech konaly trhy hospodářských zvířat a zemědělských komodit, připomínkou zůstala ulice Senovážná. Před rokem 1990 zde zahájilo výstavbu svého střediska družstvo svazu invalidů Meta. To po roce 1990 zkrachovalo a stavba zůstala nedokončena. „V roce 2000 se dohodli zástupci vedení města Ostravy, Moravskoslezského kraje, ředitelé hasičů, policie a záchranné služby, že by bylo dobré vybudovat opravdu moderní krajské centrum tísňového volání,“ uvedl kapitán Petr Faster, pracovník odboru operačního řízení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

„V něm by pak našly umístění kromě krajského centra tísňového volání – mimochodem v naší republice unikátní organizace, která je vzorem pro další města – také výjezdové středisko zdravotní záchranné služby, které by se sem přemístilo z Varenské ulice, operační středisko Policie České republiky a také služebna strážníků Městské policie Ostrava pro oblast Fifejd a Nové Karoliny.“ Faster potvrdil, že v novém středisku by mělo být umístěno ředitelství Městské policie Ostrava, dále oddělení školení a také strážníci městské policie, kteří budou vykonávat i ostrahu objektu.

Nositelem projektu je samozřejmě Moravskoslezský kraj, jeho partnery jsou statutární město Ostrava a Ministerstvo vnitra ČR. Ti se podle určitého klíče podílejí i na financování stavby, nicméně byly získány nemalé finanční prostředky v rámci Evropské unie. Takže 92,5 procenta nákladů na stavbu bude uhrazeno z prostředků EU, 7,5 procenta si rozdělí zmínění tři partneři.

Kapitán Petr Faster potvrzuje, že výběrové řízení na vybudování stavby vyhrálo sdružení místních regionálních firem. První práce, které spočívaly v takzvaném odstrojení stavby až na železobetonovou konstrukci, byly zahájeny v září minulého roku a nyní je prováděna komplexní nástavba. Zatím vše probíhá podle harmonogramu, pracuje se už na částech nových technologických zařízení, protože centrum bude vlastně velmi složitý řídící mozek. Celý objekt by měl být dokončen v červnu 2010.

Hned poté, pravděpodobně už od 1. července, by měly probíhat akceptační testy a zkušební provoz. „Jestli vše bude probíhat podle našich představ,“ tvrdí kapitán Faster, „začátkem roku 2011 by mohl být zahájen takzvaný ostrý provoz.“

Bude to vlastně jediné kontaktní místo Moravskoslezského kraje, kam se budou sbíhat veškerá tísňová volání občanů směřovaná na hasiče, což je linka 150, na zdravotní záchrannou službu s číslem 155, dále na tísňovou linku Policie České republiky 158 a na linku Městské policie Ostrava 156. A samozřejmě sem bude směřovat také mezinárodní tísňové číslo 112. Dnes je v centru tísňového volání Ostrava v jedné místnosti soustředěno jedenáct dispečerů, na novém pracovišti jich bude třicet jedna. Deset jich bude mít záchranná služba, deset Policie České republiky, osm hasiči a tři Městská policie Ostrava.

Podle vizualizovaných obrázků vznikne na ostravských Fifejdách pozoruhodné stavební dílo, které vyšlo z ateliéru architekta Petra Čvandy. Ten se podílel na řadě zajímavých objektů v našem městě, jmenujme například novou aulu Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě–Porubě. Kapitán Petr Faster míní, že budova nového integrovaného bezpečnostního centra bude nejen dobře sloužit svému účelu, ale stane se také architektonickou ozdobou Ostravy.