Slavnost zmrtvýchvstání Páně zahájila v katedrále už o dvě hodiny dříve mše svatá, kterou sloužil farář Jan Plaček. Na Pondělí velikonoční se v katedrále koná mše svatá v půl osmé ráno, v půl desáté se uskuteční mše svatá pro rodiny s dětmi.

Večerní mše svatá se v pondělí nekoná.

Katedrála Božského Spasitele je už od vzniku ostravsko-opavské diecéze je v Moravské Ostravě místem, kde se konají obřady spojené s velikonočním Svatým týdnem.