Oblast o velikosti 36 hektarů, která utrpěla značné škody při povodních v roce 1997 a jejíž devastace a vybydlování pokračovaly i v dalších letech, by se měla časem přeměnit na zónu s nájemními administrativními objekty, případně výzkumnými a poloprovozními provozy. „V oblasti by mohly sídlit logistické firmy, kancelářské objekty či lehká výroba. V současné době ale nemáme jasnou vizi, co by tam přesně mohlo být,“ uvedl Jan Dvořák, vedoucí oddělení strategických projektů města ostravského magistrátu.

Hlavním úkolem města v současné době je scelit pozemky. Kromě městských tam pozemky vlastní totiž také stát, společnost RPG, právnické i fyzické osoby. Se dvěma rodinami, které v oblasti ještě bydlí, se už městu podařilo domluvit na náhradních pozemcích, kde si mohou postavit nové domy.
Scelování pozemků ale brzdí několik majitelů pozemků. „Jsou to spekulanti, kteří koupili pozemky od starousedlíků. Proto nyní probíhá změna územního plánu, která umožní, aby mohlo město přistoupit k vykoupení ve veřejném zájmu,“ sdělil Dvořák.

Současně s vykupováním a scelováním pozemků pokračuje ostravský magistrát i v projekčních přípravách. Pracuje se také na asanačním projektu, jehož smyslem je v celé lokalitě provést vodohospodářské a terénní úpravy. Oblast je totiž takzvanou bezodtokovou kotlinou a při silných deštích se tam hromadí voda. V plánu je terén zvednout a vybavit drenážemi. „Minimální navýšení terénu ale přijde zhruba na tři sta milionů korun, pokud bychom k tomu připočítali i vybavení sítěmi a komunikacemi, cena se šplhá k jedné miliardě,“ vyčíslil Dvořák.

V zóně se také plánuje výstavba nové trafostanice společnosti ČEZ, která má zajistit dostatek energie nejen pro potřeby firem, které tam budou podnikat, ale i pro Slezskou Ostravu. V seznamu letošních přípravných prací je ještě zahájení procesu posuzování vlivu na životní prostředí, inženýrská činnost a zajištění potřebných povolení. Samotná realizace projektu tak s největší pravděpodobností ještě letos zahájena nebude.

Zóna Hrušov se nachází v blízkosti řeky Odry a budované dálnice D 47, podél ulice Bohumínské. Na projektu se chce podílet i společnost RPG Real Estate, která tam část pozemků vlastní. „Zóna má strategickou polohu, výbornou návaznost na dopravní systém i dobrou vazbu na nedaleké městské jádro,“ uvedla Marcela Tomášková ze společnosti RPG.