Chráněná dílna Charity sv. Alexandra převzala slavnostně nové prostory k likvidaci elektrických spotřebičů. „Dvaadvaceti tělesně handicapovaným zaměstnancům, kteří v dílně rozebírají staré elektrospotřebiče, usnadní moderní dopravní pásy pracovní podmínky. Nebudou totiž už muset spotřebiče a jejich rozmontované součástky ručně přenášet,“ ocenil novinku ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta.

Chráněná dílna vznikla v rámci společnosti OZO Ostrava v roce 2003, kdy v ní začínalo pět handicapovaných pracovníků. Po roce 2005, kdy vstoupila v platnost nová vyhláška o zpětném odběru, se začal prudce zvyšovat návoz elektronických a elektrických spotřebičů. Začal se také zvyšovat počet pracovníků v chráněné dílně.

Na demontážní lince pracují lidé s tělesným postižením ve dvousměnném provozu. „I v provozu, ve kterém jsou zaměstnáni lidé s handicapem, se musíme snažit snižovat náklady. Motivujeme naše pracovníky k tomu, aby rozebrali co nejvíce elektroodpadu. Každý pracovník průměrně za směnu rozebere 350 až čtyři sta kilogramů, což pro představu znamená zhruba kolem patnácti až šestnácti televizorů,“ upřesnil dále Folta.

Pracovníky platí Charita sv. Alexandra. Podle Folty se jejich průměrná měsíční hrubá mzda pohybuje mezi devíti až jedenácti tisíci korunami. „Ti, u kterých je zdravotní postižení výraznější a pobírají částečný invalidní důchod, tak získají příjem, který jim umožňuje důstojný život. Rozhodně to ale není jednoduchý způsob obživy,“ doplnil Folta.

Chráněná dílna v areálu OZO rozebrala v roce 2006 462 tun starých elektrospotřebičů a dalších přístrojů, v roce 2007 to už bylo 685 tun a loni 1041 tun.