Nucenou správu v tomto obvodu vyhlásili ostravští zastupitelé v prosinci 2007, aby napravili závažná hospodářská pochybení a porušování zákona, ke kterým tam podle městských auditorů dlouhodobě docházelo. „Z auditorské zprávy vyplývá, že vedení Mariánských Hor a Hulvák dostatečně nezajistilo ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi. Například některé smlouvy o dílo podepisovali lidé, kteří k tomu neměli oprávnění. Dá se tedy předpokládat neplatnost těchto smluv. Nebyly také dostatečně prokázány některé práce, které obvod hradil z veřejných prostředků, a další pochybení,“ vyjmenoval tehdy primátor Petr Kajnar (ČSSD) důvody, proč má být vedení tohoto městského obvodu zbaveno práva nakládat s majetkem.

Představitelé „Mariánek“ v čele se starostkou Lianou Janáčkovou se snažilo rozhodnutí zvrátit, argumentovalo tím, že odhalené chyby nejsou tak závažné. Nakonec ale muselo akceptovat rozhodnutí městské samosprávy a téměř na půldruhého roku jí předat veškeré rozhodování a odpovědnost za hospodaření v obvodu.

„Ještě tam všechno nefunguje na sto procent, ale byly nastaveny základní systémové kroky a napraveny zásadní chyby,“ zdůvodnil rozhodnutí ostravských radních náměstek primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS) s tím, že pokud zastupitelé vrátí Mariánským Horám a Hulvákám jejich statut, budou tam probíhat další kontroly stejně jako v ostatních městských obvodech. „Zátěž to samozřejmě byla pro radu města a také pro úředníky ostravského magistrátu, kteří museli pracovat navíc a připravovat veškeré podklady pro rozhodování městské samosprávy,“ konstatoval Ženatý.

Zejména úředníkům obvodního úřadu i magistrátu chce za práci poděkovat i starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková. „Pokud je to pravda a bude nám vráceno právo samostatně hospodařit, pak jsem velmi potěšena. Konečně budeme moci dělat naplno. Děkuji hlavně zaměstnancům úřadů, odvedli skvělou práci,“ řekla Janáčková s tím, že nucená správa přinesla obvodu hlavně zpoždění. „Kvůli zdlouhavým procedurám jsme přišli i o část peněz, například z pronájmu bytů,“ upřesnila starostka.