„Na řece Odře v Koblově se už začala budovat levobřežní hráz, která bude dokončena v roce 2010. Celá stavba bude stát více než třiatřicet milionů korun. Druhým krokem v posílení protipovodňového zabezpečení na Ostravsku bude úprava řeky Porubky ve Svinově. Investiční náklady na tuto úpravu přesahují částku třiadevadesát milionů korun. Se stavbou chceme začít do konce tohoto roku. Dokončena bude v roce 2011,“ upřesnil obchodní a personální ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Stavby na Porubce a Odře jsou součástí 2. etapy programu Ministerstva zemědělství České republiky s názvem Prevence před povodněmi. Na protipovodňových opatřeních se bude podílet také město Ostrava, které v minulých dnech podepsalo s Povodím Odry smlouvu o poskytnutí dotací ve výši čtyř milionů korun. Město se na přípravě a realizaci těchto dvou staveb podílelo podle Vlčka už v minulých třech letech celkovou částkou sedmi milionů korun.