Nyní by ale mohl nastat v celé situaci zlom. Radní se totiž začínají přiklánět k variantě, která nevede ani přes chráněný lesík Turkov, ani třeba přes hustou zástavbu čtvrtého porubského obvodu.

„Doporučíme zastupitelům, aby se upřednostnila varianta trasování, která přes Turkov nevede. Jde o vedení komunikace podél řeky Opavy, překračovala by ji i železnici o něco dále, až za 7. a 8. stavebním obvodem. Tato varianta je průchodná a technicky realizovatelná. Přikláníme se k ní i proto, že u Turkova byly protesty občanů i nesouhlas ministerstva životního prostředí,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Ženatý.