Očekávaný dálniční přivaděč, který uleví dopravě v obvodu Poruba, nemusí vést přes chráněný lesík Turkov, ani ústit do lidnatých míst. Jinou a zřejmě pro všechny schůdnou možnost trasování takzvaného Severního spoje hodlají na konci dubna předložit ostravským zastupitelům ke schválení městští radní.

Jak už Deník informoval, trasa přivaděče by vedla od dálnice D 47 podél řeky Opavy, překračovala by ji i železnici až za 7. a 8. stavebním obvodem a vyústila by až do ulice Průběžné. „Tato varianta je průchodná a technicky realizovatelná,“ komentoval nově preferovanou trasu náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Podle vyjádření porubského starosty Lumíra Palyzy je velmi důležité, aby byl Severní spoj co nejdříve realizován, a ulevil tak z hlediska dopravy přetížené Opavské ulici. Možné urychlení jeho výstavby proto vítá.

„Pro náš obvod by bylo optimální vyústění Severního spoje na ulici B. Nikodéma. Nicméně vyústění na ulici Provozní a na ulici Průběžnou se nám v této chvíli jeví jako jediné schůdné, ačkoliv není zdaleka ideální,“ zhodnotil nově prosazované řešení Palyza.

Tato varianta ale bude podle něj znamenat nutnost upravit Martinovskou ulici, kterou bude část motoristů projíždět ze Severního spoje do čtvrtého a sedmého porubského obvodu.

„Dá se předpokládat, že bude muset dojít k rozšíření této ulice na čtyřproudou. Na ulicích Martinovské a Průběžné bude nezbytné vyřešit dopravní vyústění buď kruhovým objezdem, nebo světelnou křižovatkou,“ doplnil ještě starosta Poruby.

Námětek primátora Zdeněk Trejbal závěrem uvedl, že pokud zastupitelé nově prosazovanou trasu schválí, zakreslí se do územního plánu. „Pak začnou město, kraj a Ředitelství silnic a dálnic hledat finanční zdroje, aby mohla být výstavba zahájena co nejdříve,“ dodal Trejbal.