Pitná voda z veřejných vodovodů a studen je dobrá. K tomuto závěru došli pracovníci Krajské hygienické stanice v Ostravě. „Z 214 kontrol, týkajících se zásobování pitnou vodou veřejnými vodovody a veřejnými studnami, byly zjištěny závažnější nedostatky v jakosti dodávané vody jen v devatenácti případech. Chyby se týkaly výhradně malých obecních vodovodů nebo individuálních zdrojů, tedy studen, zásobujících poměrně malý okruh uživatelů,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková s tím, že v těchto problematických případech byl vždy okamžitě vydán zákaz používat tuto vodu jako pitnou do doby odstranění nevyhovujícího sta­vu.

Jak kvalitní byla loni voda v umělých koupalištích, tedy v celoročně provozovaných krytých bazénech, sezonních letních nekrytých koupalištích a saunách? Hygienici provedli 477 kontrol umělých koupališť, nedostatky zjistili při čtyřiačtyřiceti kontrolách. „Většinou šlo o běžné provozní závady, tedy nedostatky ve vedení provozní dokumentace, provádění očisty prostor, nedodržování požadované úrovně obsahu volného a vázaného chloru v bazénové vodě a další, které byly vyřešeny hned na místě,“ upřesnila Šebáková.

Zvláštní pozornost věnovali hygienici kontrole jakosti vody v koupacích oblastech. Jde o vodní plochy, kde jakost vody není uměle upravována a v průběhu koupací sezony se mění v závislosti na klimatických podmínkách a případných lokálních zdrojích znečištění v jejich povodí. U těchto vod je zvlášť významným ukazatelem jakosti výskyt fytoplanktonu, tedy sinic a řas, který může mít vliv na zdraví koupajících se.

„Vloni bylo ve čtyřiadvaceti koupacích oblastech provedeno celkem 217 kontrol spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření. V první polovině koupací sezony nebyly zaznamenány problémy v kvalitě vody. Koncem července již hygienická služba kvůli sinicím nedoporučovala koupání ve vodní nádrži Větřkovice – Kopřivnice, pak následovaly Těrlická přehrada na Karvinsku, rybník Bohušov v okrese Bruntál a nádrž v Budišově nad Budišovkou u autokempu. Na konci koupací sezony došlo k masivnímu výskytu toxických sinic v nádrži Olešná v okrese Frýdek-Místek,“ upřesnila Šebáková.