„Je zapotřebí opravit zrezivělé nástupištní přístřešky a také pojízdná schodiště, která už byla za hranici své životnosti a často musela být kvůli poruchám odstavena. Náklady na částečné opravy už byly vysoké a přestaly se vyplácet,“ vysvětlil Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty.

Opravy byly zahájeny koncem loňského roku, dokončeny budou letos. „Po dokončení rekonstrukce tak bude opět zajištěn snadný přístup k vlakům i přestup na nástupiště 1. a 2. koridorové tratě. Kompletní rekonstrukce se dočkají i pojízdná schodiště,“ doplnil Halla.