Novou možnost, jak se celoživotně vzdělávat, nabízí Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová. Na takzvané Univerzitě třetího věku mohou studovat všichni zájemci, kteří podají přihlášku ke studiu, mají maturitu a minimální věk pětapadesát let. Horní hranice věku stanovena není.

Výuka na Univerzitě třetího věku trvá tři roky. Studium nabízí moderní formu seberealizace: umožňuje zájemcům zlepšovat a udržovat intelektuální schopnosti, odstraňuje pocit izolovanosti a je také příjemným rozptýlením. Během studia získají posluchači základní znalosti z ekonomie, práva, práce s počítači, psychologie a dalších oborů.

Univerzitu třetího věku navštěvuje momentálně na ekonomické fakultě dvě stě třicet posluchačů. „Účastníci jsou převážně z Ostravy a přilehlých měst. Nejstarší posluchačce je 71 let a nejstaršímu posluchači je 78 let,“ sdělila Marcela Palochová, organizační garantka Univerzity třetího věku.
Mezi posluchačky patří například Ludmila Slaná z Ostravy. „I když jsem už v důchodu, tak se ráda vzdělávám. Oceňuji také to, že se mohu dopředu na internetu seznámit s obsahem jednotlivých přednášek, a tak vím, na co se můžu těšit příště,“ řekla Slaná.

Velké překvapení pro svou rodinu chystá jeden z posluchačů, který si nepřál být jmenován. „Moje rodina neví, že do kurzu chodím. To jim řeknu až na konci třetího ročníku, až je pozvu na slavnostní ukončení. To bude teprve překvapení,“ prozradil.

Současní studenti–senioři se těší, až nastoupí do dalšího ročníku. Ve druhém ročníku je bude čekat například také práce s počítačem. Budou rozděleni do tří skupin, podle toho, jak dalece jsou s prací na PC obeznámeni. „To, že někteří s počítačem vůbec neumějí, nevadí. Proto navštěvují naši fakultu, aby se něco nového naučili,“ upřesnila Palochová.

Posluchači, kteří budou od příštího školního roku navštěvovat třetí ročník, se mohou těšit na předměty jako jsou psychologie, zdravověda nebo etika.

BEATA MOJTEKOVÁ