„Tradiční jarní závody budou zahájeny v sedm hodin ráno. Předpokládaný konec bude jednu hodinu po poledni. Soutěžit se bude v kategoriích o nejdelšího kapra a celkovou délku ulovených ryb. Děti a ženy budou soutěžit samostatně. Ve startovném ve výši dvou set korun je zahrnuto i občerstvení,“ uvedl Pavol Šovčík z Rybářství Rychvald.

Vítězové v obou kategoriích budou kromě finanční prémie ve výši tři tisíce korun odměněni i povolenkou v hodnotě sedm tisíc korun na rybníky Nový Stav a Figura.

Nový Stav je od roku 1994 využíván pro účely sportovního rybolovu. Kvůli propadům půdy způsobenými těžbou uhlí od konce šedesátých se v rybníku od počátku šedesátých let minulého století ryby nelovily. Díky tomu je v něm velký počet trofejních ryb, a to především kaprů a sumců. Od roku rybník 1994 spravuje Rybářství Rychvald, které je už několikátou sezonu zarybňuje kvalitní kapří násadou a mírovými rybami kapra, štiky, candáta, sumce a dalšími.