„Obrovskou výhodou nového pracoviště je čas, během kterého je snímek zpracován. Tedy deset vteřin u přímé a třicet až padesát vteřin u nepřímé digitalizace, a jednoznačně zvýšená kvalita obrazu,“ uvedla přednostka Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava Jana Chmelová s tím, že prakticky odpadá čekání na vyvolání snímku. Nový přístroj totiž pořizuje snímky digitální formou, která je přenesena do počítače. Snímek je okamžitě k dispozici, lze jej upravovat a rozesílat na další místa v síti. „Než pacient dorazí do ordinace, může mít lékař snímek prostudován a může bezprostředně začít s léčbou,“ popsala Chmelová.

Upřesnila, že snímek je dostupný všem odborníkům, radiodiagnostickým pracovníkům, klinikům a účastníkům na síti i mimo nemocnici, což umožní bezproblémové konzultace s odborníky z jiných pracovišť. „Snímek lze navíc kdykoliv bez potíží vyhledat. Pro pacienty je důležité, že se materiál nikdy neztratí, není třeba snímkování opakovat a zvyšovat tak radiační zátěž pacientů,“ vysvětlila přednostka.