Podzemní chodba by mohla podle některých pamětníků spojovat místní zámek s kostelem svatého Mikuláše a měla také sehrát zásadní roli v závěru druhé světové války. Podle nepotvrzených informací by mohla ukrývat ostatky německých vojáků z druhé světové války. Další pamětníci ale považují informace o tajné únikové chodbě za smyšlené.

Vědci využívají při průzkumu metodu odporové tomografie. „Do země umísťujeme elektrody v řadě za sebou s odstupem jednoho metru a do nich zavádíme elektrický proud. Pomocí přístroje zaznamenáváme šíření proudu v podloží. Na základě křivek elektrického odporu pak s využitím programů zpracujeme výsledky,“ vysvětlil profesor Bujok s tím, že tato metoda je velmi spolehlivá a jeho týmu se už osvědčila například při průzkumu parku na Havlíčkově náměstí v Porubě. „Tam jsme s pomocí této metody potvrdili existenci nezlikvidované požární nádrže pod povrchem země,“ doplnil Bujok.

První měření v prostorách porubského zámku se uskutečnilo počátkem května, druhé naplánovali vědci na předposlední květnový týden. Průzkum bude pravděpodobně pokračovat i v červnu. „Porubská radnice žádá všechny obyvatele z okolí porubského zámku, aby průzkum respektovali a umožnili pracovníkům hladký průběh měření.

„Tyto práce nejsou nijak hlučné, jde pouze o to, aby lidé nezasahovali do vytyčených tras a nepoškozovali jejich značení,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza.

Teprve až v případě náznaků možné existence chodby by pro její ověření mohla do terénu nastoupit technika. „Máme malou vrtnou soupravu, kterou jsme schopni vrtat do hloubky až dvacet metrů a která je schopná provrtat i takové materiály, jako je například armovaný beton,“ upřesnil profesor Bujok.

Na možnou existenci tajné chodby upozornil před časem předseda porubské letopisecké komise Jiří Lexa. Ten shromáždil výpovědi pamětníků, z nichž některé dokonce hovoří o tom, že v chodbě byli v závěru druhé světové války zasypáni němečtí vojáci. „Ti se údajně do chodby ukryli 28. dubna 1945. Rudá armáda však měla nechat výbuchem oba vchody chodby zatarasit. Pokud by se tato tvrzení zakládala na pravdě, mohly by být v chodbě ostatky vojáků. Věřím, že průzkumy poodhalí roušku tajemství tajné chodby, o níž neexistují žádné písemné zmínky,“ řekl Lexa. Objekty, které má tajná chodba spojovat, patří k nejstarším dochovaným památkám Poruby. Historie kostela svatého Mikuláše sahá do patnáctého století, ze století šestnáctého pak pochází porubský zámek, který byl vystavěn v renesančním slohu okolo roku 1573.