Rozdílné přístupy členských zemí EU k tomuto fenoménu dokazuje i fakt, že se zde dlouhodobě nedaří nalézt shodu při vymezení sociálního bydlení, na jehož výstavbu se má vztahovat možnost aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty. „Sociální bydlení je špatně definované, skoro každý byt je považován za sociální, ale ve skutečnosti je nedostupný pro mladé rodiny, starší lidi i ty, kteří jsou na sociálních dávkách. V tomto směru zaostáváme za ostatními zeměmi Unie, které mají pro sociální bydlení k dispozici různé projekty,“ řekl Kumar Vishwanathan, ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití.

Máte zkušenosti, jak funguje sociální bydlení jinde v Evropě?

„V Německu například soukromý investor postaví ke svému komerčnímu projektu navíc určitý počet bytů, které jsou k dispozici obci pro sociálně potřebné. Netvoří se tak ghetta, byty jsou rozptýlené, obyvatelstvo se tak promíchá. Separovat méně přizpůsobivé občany je krátkozraká politika.

Vaše sdružení navrhlo svůj vlastní projekt sociálního bydlení. Máte už nějaký ohlas?

„Konkrétně v tomto směru spolupracujeme se společností RPG Real Estate. Ta má byty i ve vyloučených lokalitách, jako jsou Ostrava-Kunčičky, Orlová-Poruba nebo Karviná-Nové Město. V těchto bytech přitom bydlí především chudí lidé. V rámci našeho projektu se snažíme zabránit odebrání dětí do sociální péče kvůli bydlení. Pro stát je to drahá záležitost, za jedno dítě musí zaplatit asi 250 000 za rok. Na tomto případě se ukazuje, jak naše politika v této oblasti selhává. Mnohem výhodnější by bylo investovat do sociálního bydlení, třeba opravit starší byty. Pomohlo by to určitě i stabilizovat situaci rodiny.“

Jsou už v rámci tohoto projektu nějaké konkrétní výsledky?

„Společnost RPG Real Estate na nás převedla šest bytů, my jsme nájemníci a uzavíráme podnájemní smlouvy s rodinami. Vlastníkovi bytů zaručujeme, že rodiny budou pravidelně platit nájem. Máme s nimi dohodu, že rok a půl dokáží bez problémů plnit všechny závazky. Potom přejde nová smlouva na ně. Jedna rodina je už na převod bytu připravena, sdružení však bude ještě půl roku RPG nápomocno, kdyby se vyskytly náhodou nějaké problémy.“

Nedávno jste se zúčastnil akce v Orlové-Porubě, kde nájemníci uklízeli domy a jejich okolí společně se dvěma stovkami zaměstnanců RPG Real Estate…

„Šlo o projekt Společně pracovat, bavit se a žít, do kterého se zapojilo i město Orlová a Nadace OKD. Zdejší nájemníci byli zpočátku hodně skeptičtí, nevěřili si, že všechno to, co se upraví, budou schopni udržovat. Ale podařilo se nám je přesvědčit, šli do toho a akce se vydařila. Teď je hlavně potřeba s těmito lidmi dále pracovat, pomoci jim v dalších sociálních problémech. Aby však byly patrné hmatatelnější výsledky, bude to ještě chvíli trvat.“