Vodu v koupalištích budou kontrolovat od konce května do začátku září minimálně jednou za čtrnáct dní. Jak kvalitní je, zjistí zájemci na webových stránkách www.khsova.cz.

V jaké vodě jsme se koupali loni? Zvláštní pozornost věnovali hygienici kontrole jakosti vody v koupacích oblastech. Jde o vodní plochy, kde jakost vody není uměle upravována a v průběhu koupací sezony se mění v závislosti na klimatických podmínkách a případných lokálních zdrojích znečištění v jejich povodí. U těchto vod je zvlášť významným ukazatelem jakosti výskyt fytoplanktonu, tedy sinic a řas, který může mít vliv na zdraví koupajících se.

„Vloni bylo ve čtyřiadvaceti koupacích oblastech provedeno celkem 217 kontrol spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření. V první polovině koupací sezony nebyly zaznamenány problémy v kvalitě vody. Koncem července již hygienická služba kvůli sinicím nedoporučovala koupání ve vodní nádrži Větřkovice – Kopřivnice, pak následovaly Těrlická přehrada na Karvinsku, rybník Bohušov v okrese Bruntál a nádrž v Budišově nad Budišovkou u autokempu. Na konci koupací sezony došlo k masivnímu výskytu toxických sinic v nádrži Olešná v okrese Frýdek-Místek,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková.

V umělých koupalištích, tedy v celoročně provozovaných krytých bazénech, sezonních letních nekrytých koupalištích a saunách loni hygienici provedli 477 kontrol umělých koupališť, nedostatky zjistili ve čtyřiačtyřiceti případech. „Většinou šlo o běžné provozní závady, tedy nedostatky ve vedení provozní dokumentace, provádění očisty prostor, nedodržování požadované úrovně obsahu volného a vázaného chloru v bazénové vodě a další, které byly vyřešeny hned na místě,“ upřesnila Šebáková.