„Strážníkům jsme poskytli seznam všech povolených předzahrádek. Budou kontrolovat dodržování zavírací doby tak, aby nebyl po dvaadvacáté hodině rušen noční klid,“ doplnil porubský místostarosta Petr Jedlička.

Zpřísněné kontroly podle něj čekají i na porubské motoristy, kteří řeší nedostatek parkovacích míst tím, že nechají svůj vůz stát na zatravněných plochách.

„Městský obvod Poruba každoročně vynakládá vysoké částky na úpravu zeleně. Není možné, aby trávníky pak byly ničeny automobilisty, kteří na nich parkují. Provinilce bude městská policie postihovat. V souvislosti s tímto problémem se také zaměříme na stavební firmy, které v Porubě opravují bytové domy. Jejich vozidla totiž často najíždějí kvůli instalaci lešení a dopravě materiálu do bezprostřední blízkosti domů, a ničí tím zeleň. Naši úředníci budou důsledně dohlížet na to, aby po dokončení prací firmy uvedly veřejné prostranství do původního stavu,“ dodal Jedlička.