Přejí si to místní lidé, kteří sem chodí relaxovat, shodlo se na tom také vedení zdejší radnice i Ostravských městských lesů, které tento lesopark spravují.

Architekti už vypracovali urbanistickou studii tohoto lesoparku. Prohlédnout si ji může i veřejnost. Je vystavena v Kulturním domě K-Trio v Hrabůvce. „Studie bude sloužit pro projektovou přípravu staveb a zařízení, kterými by měl být lesopark doplněn tak, aby ještě lépe plnil svou rekreační funkci,“ uvedl místostarosta Ostravy-Jihu Radim Miklas (ODS).

Bělský les, jehož celková rozloha je 126,24 hektaru, spravují Ostravské městské lesy. „Chceme, aby se z Bělského lesa stala atraktivní zóna volnočasových aktivit, kterou budou využívat všichni občané obvodu od dětí přes maminky s kočárky až po seniory. Ve střední Evropě neexistuje jiné místo, které by ve svém nitru mělo takový les,“ tvrdí Miklas.

Architekti pracovali i s připomínkami občanů, ke studii se vyjádřily ekologická sdružení i občanské organizace. Mezi nejčastější připomínky patřilo vytvoření určitého řádu v trasách pro chodce a vyznavače kolečkových bruslí i cyklisty. Lidé se shodli, že je třeba obnovit naučné a relaxační trasy i meditační zákoutí.

„Nová vybavenost naváže na stávající rozmístění prvků, které dále doplní. Vyčleňují se tu dvě ohniska – u běžecké dráhy a na místě bývalých kasáren. Část lesa kolem běžecké dráhy a koliby bude plnit sportovní, posilovací a odpočinkové funkce. Na místě stávající hráze se doplní vodní plocha s možností rybaření. Na místě kasáren se vytváří nové ohnisko s výukovými a naučně poznávacími funkcemi, sportovně-zábavními atrakcemi pro děti i dospělé, odpočinkovými a posilovacími prvky pro seniory a relaxačně poznávacími pro postižené občany,“ vyjmenoval Miklas.

Dodal, že chodník od vstupu do Vodního areálu Jih k tramvajové smyčce a ke kolibě bude vybaven lavičkami, stoly, koši, osvětlením, výtvarnými a orientačními prvky ipřístřešky. Rozdělí se na část pro chodce a část, která bude přizpůsobena pro bruslení a cyklisty. Budou tu rozšířeny nástupy a plochy pro chodce a doplněny sjednocenými prvky pro orientaci, informace a symboly lesa.

„Vedení radnice Ostravy-Jihu musí postup revitalizace konzultovat se všemi dotčenými orgány, tedy ostravským magistrátem, Ostravskými městskými lesy nebo s představiteli sousední Staré Bělé. Vše je o to složitější, že Bělský les se sice nachází na území obvodu Jih, ale s výjimkou několika komunikací nám nepatří. Situaci navíc komplikují fyzické osoby. Jednání povedeme tak, abychom studii byli schopni realizovat v co nejkratší době,“ slíbil místostarosta.

Radnice Jihu se chystá vyřešit i komplikovaný přístup do Bělského lesa ze sídliště Dubina. „Nad Plzeňskou ulicí zřejmě vznikne nadchod. U všech tří vstupů do lesa by se pak měla postavit parkoviště, počítá se s veřejnými toaletami a dalšími službami,“ plánuje Miklas.

Přeměna Bělského lesa bude drahá. Jen náklady na první etapu revitalizace se odhadují na čtyřiačtyřicet milionů korun, lávka přes Plzeňskou ulici přijde na dalších dvanáct milionů korun.

Pomoc se sháněním peněz slíbil náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Dalibor Madej (ODS). Zdroje na tento projekt chce najít ve strukturálních fondech Evropské unie.

Co vše se v Bělském lese změní?
Podrobnosti prozradí mimo jiné představitelé radnice na akci Prima Den s Deníkem, který se koná 4. června od 15 hodin před K-Triem v Hrabůvce.