„Největší nabídka ploch, zhruba sto míst, je v rozmezí ulic Výškovické, Pavlovovy a Abramovovy v Zábřehu. Z této oblasti už o vlastní stání projevilo zájem asi pětadvacet lidí. V lokalitě ulic Oráčova a Mjr. Nováka v Hrabůvce je jednatřicet míst, o patnáct z nich už občané požádali,“ upřesnil místostarosta Jihu Radim Miklas (ODS).

Jak by měli zájemci o vlastní parkovací stání postupovat? „Občané sami požádají o místa, která byla vybrána obvodním úřadem, schválena projektantem a zveřejněna v první polovině dubna na úřední desce. Žádost podají na majetkový odbor úřadu, kde jim poradí, co dělat dál,“ upřesnil Miklas.

Dodal, že každé parkovací místo bude mít rozměry minimálně 2,3 krát 4,5 metru. Za metr čtvereční plochy zaplatí nájemce ročně pětačtyřicet korun. „Smlouvy budeme uzavírat na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Poté musí nájemce vybudovat na pronajatém místě parkovací stání ze zámkové dlažby. Odhadujeme, že kompletní náklady na stavbu včetně projektové dokumentace a osazení dopravní značkou se pohybují kolem patnácti až dvaceti tisíc korun,“ tvrdí Miklas

V minulosti, než radní zadali vytipování vhodných lokalit, si občané mnohdy sami vyhledávali místa, kde si na vlastní náklady pak vybudovali parkovací stání. „Pokud občan i nyní takové místo najde, musí se obrátit na úředníky, kteří jeho žádost předají projektantovi,“ upozornil Miklas.