„Soutěžní hra má děti nejen pobavit, ale také je naučit, že objemný a nebezpečný odpad patří do sběrných dvorů. Hra pro děti je dalším krokem společnosti OZO v boji s černými skládkami,“ uvedla Vladimíra Karasová, vedoucí Centra odpadové výchovy a propagace OZO.

Soutěž se uskuteční v prvních deseti červnových dnech. Žáci dostanou ve škole mapu sběrných dvorů a s pomocí rodičů nebo učitelů se zaregistrují do internetového dotazníku na www.ozoostrava.cz, kde musejí správně odpovědět na otázku, který dvůr je nejblíže jejich školy. Vítězný žák bude vylosován 10. června a získá nejen pro sebe, ale i pro celou třídu čipové karty umožňující vstup do plaveckých a dalších sportovních areálů společnosti Sareza v hodnotě 500 korun.

„Hry se zúčastní žáci čtvrtých tříd. Právě oni jsou v posledních třech letech nejčastějšími návštěvníky osvětových programů,“ uvedla Karasová.