Podle mluvčího Zoo Ostrava, Stanislava Derlicha, se mládě narodilo poslední květnovou sobotu antilopě Radianě.

Antilopa losí (Taurotragus oryx) je velký druh přežvýkavého kopytníka, obývající africké savany. Žije ve stádech, často s jinými druhy antilop a se zebrami a po příbuzné antilopě Derbyho je to největší žijící druh antilopy.

Antilopa losí je poměrně učenlivé zvíře, v zajetí je nenáročná, krotká a důvěřivá a proto byly učiněny pokusy o domestikaci tohoto druhu – antilopa losí poskytuje velké množství křehkého masa, velmi kvalitní kůži a její mléko má větší obsah bílkovin a mléčného tuku než mléko kravské.

V současnosti je možné chovat ji na farmách jako polodomestikované zvíře. V Česku se antilopy losí farmově chovají na Školním zemědělském podniku Lány České zemědělské univerzity v Praze.

„Mládě spolu se 4 dospělými antilopami tak mohou návštěvníci obdivovat v expozici afrických kopytníků," láká návštěvníky Stanislav Derlich.