Radní Ostravy-Jihu tvrdí, že by doprava mezi ulicemi Jiříkovského a Kaminského na sídlišti Dubina mohla být snadnější. Protože firma Hruška plánuje uzavřít soukromé plochy okolo své prodejny, kterými spousta místních lidí projíždí, chce vedení obvodu situaci vyřešit tak, že mezi oběma ulicemi postaví novou propojující komunikaci. To se ale nelíbí členům občanského sdružení Dikobrazz a obyvatelům z okolí. Nesouhlasnou petici jich v zimě podepsalo přes čtyři stovky.

Nesmyslné a bezpředmětné?

„Byla zahájena projekční příprava výstavby propojovací komunikace mimo areál Hrušky na pozemcích ve vlastnictví města. Po letech se konečně našly prostředky, abychom dopravu v tomto místě zjednodušili. Občanské sdružení Dikobrazz nám ale stále hází klacky pod nohy. Nesmyslné a bezpředmětné připomínky k územnímu řízení – ať již na našem úřadu, magistrátě a nyní i na krajském úřadě – očekávanou výstavbu prodlužují,“ prohlásil místostarosta Ostravy-Jihu Radim Miklas (ODS) s tím, že zástupcům Dikobrazzu byly veškeré námitky vyvráceny a doloženy hned několika odbornými studiemi.

„Bohužel v poslední době se stává, že stavby brzdí žaloby nebo jiné zdržovací procedury ze strany různých ekologických a občanských sdružení, a to bez ohledu na zájmy většiny. Celý proces se tak zbytečně a neúměrně prodražuje. Přitom výstavbou propojovací komunikace nedojde k navýšení dopravy, které by zvýšilo zatížení obytné zástavby hlukem. Zrušení propojky, které hrozí v případě nevybudování této komunikace, má podstatně větší negativní dopad na celkovou dopravní situaci v této lokalitě,“ míní Miklas.

Člen výboru a předseda občanského sdružení Dikobrazz Svatopluk Kocich mu ale oponuje. „Není to svévolné a nesmyslné zdržování stavby komunikace, žádná schválnost. Jen legálně dáváme úředníkům a reprezentaci města najevo svá přání a názor na problém,“ řekl Kocich.

Prý je zbytečná

Členové Dikobrazzu mají za to, že nová komunikace je zbytečná a že nárůst tranzitní dopravy jim zhorší životní podmínky. „I když tu nebudou moci jezdit nákladní automobily, naroste tranzitní doprava přes ulice Jiříkovského a Kaminského. Lidé budou více obtěžováni hlukem, prachem, emisemi a imisemi, vibracemi a světlem. Bude zlikvidována klidová zóna a prostor pro hraní dětí. Zmizí zeleň. Už tak nedostačující počet parkovacích míst se ještě sníží,“ argumentuje Kocich. Dodal, že účastníci veřejných setkání tvrdili, že pokud společnost Hruška uzavře své plochy, raději budou celou oblast objíždět, než aby se jim kvůli nové cestě zhoršily podmínky k bydlení. A počkají, až bude postavena plánovaná Nová Krmelínská.

„Ani zásobování, hasičům, záchranné službě, společnosti OZO nebude nová komunikace v tomto případě chybět. Máme jejich písemné vyjádření, že uzavření ploch v areálu Hrušky neovlivní dojezdové časy k pacientům či požárům,“ konstatoval.

Doporučil radním, aby prostředky vynaložené na stavbu nové komunikace použili na potřebnější věci. „Chybějí tu například parkovací místa nebo garáže,“ podotkl Kocich.