Nově bude fungovat v budově ředitelství podniku na Poděbradově ulici v centru Ostravy. „V zákaznickém centru si mohou naši cestující osobně projednat záležitosti ohledně pohledávek za jízdy bez platného jízdního dokladu, a to zejména úhradu pohledávky v hotovosti nebo platební kartou, zjištění stavu vymáhání pohledávky, vyčíslení výše pohledávky, případně sjednání způsobu úhrady či vydání potvrzení o bezdlužnosti,“ vyjmenoval tiskový mluvčí Dopravního podniku Ostrava Miroslav Albrecht.

Telefonické spojení a e-mailový kontakt na zákaznické centrum dopravního podniku zůstávají beze změny. Lidé se tedy i nadále dovolají na telefonní číslo 597 401 614 nebo mohou posílat e-mail na dpored@dpo.cz. Důvodem stěhování zákaznického centra je využití volných prostor v budově ředitelství na Poděbradově ulici. Pro budovu na ulici 28. října dopravní podnik hledá komerční využití.