Podle instrukcí mládeže Českého červeného kříže si mohli natrénovat poskytnutí první pomoci. Opodál si vyzkoušeli bourat v třicetikilometrové rychlosti na speciálním trenažéru. Nechyběly ani stánky policistů a hasičů, kde si účastníci mohli zasoutěžit nebo ověřit si své znalosti z oblasti dopravy. K nahlédnutí zde bylo také auto dopravní policie k vyšetřování dopravních nehod. Nejzábavnější atrakcí se stala dráha pro motokáry, která sloužila dětem k lepšímu poznání systému dopravních značek.

(aw)