Voda se přelila nejen Malostranskou ulicí, ale i ulicemi Sjednocení a Nábřežní, která Polančici kopíruje, a částečně zatopila i krajskou komunikaci 1. května. „To je bohužel u nás stále se opakující problém,“ řekl starosta Polanky nad Odrou Přemysl Kaspřík. Problém řeší již řadu let. Možnosti obce, jak Polančici zkrotit, ale podle něj nejsou velké.

Obec není správcem potoka

„Lidé říkají, ať zbouráme alespoň ty dva splavy, které hladinu Polančice v určitém úseku zvedají, že bude po problému. Ale to nejde,“ sdělil starosta. Polančice totiž napájí mimo jiné dva chovné rybníky, které by se pak nemohly napouštět.

Lidem ale nevyřešená situace s Polančicí čím dál více vadí, loni kvůli tomu sepsali i petici. K záplavám totiž dochází stále častěji, sklepy mají lidé vytopené i několikrát do roka. Vliv na častější záplavy má například skutečnost, že kvůli výstavbě komunikací a domů ubývá ploch, kam může voda při lijácích vsáknout, a říčka pak příval vody nepojme. „Polančice je navíc zanedbaná, je tam hodně usazenin, koryto už je v některých místech téměř ploché,“ podotkl Kaspřík s tím, že by pomohlo koryto řeky vyčistit od nánosů a hlavně vybudovat na několika místech retenční zdrže v polích, které by přívalové vody zachytily.

Letos se počítá jen s běžnou údržbou

Podle Sylvy Lokajové ze Zemědělské vodohospodářské správy, která je správcem Polančice, se na přípravách k vybudování retenčních zdrží pracuje. „Byla zpracována studie, ale je to záležitost, která zabere delší čas,“ uvedla Lokajová. Kvůli vybudování retenčních zdrží bude totiž třeba změnit územní plán a záležet bude také na majitelích pozemků, zda potřebný kus půdy prodají nebo tam umožní zřídit věcné břemeno. V letošním roce se podle plánu bude provádět jen běžná údržba kolem Polančice, například sečení břehů. S čištěním koryta se zatím nepočítá. „Budeme teď ale muset vše projít a zjistit, jaký je stav,“ dodala Lokajová.