Dvaadvacetiletá žena a šestadvacetiletý mužpřilšli v úterý na infekční kliniku Fakultní nemocnice v Ostravě-Poruběs podezřenímna nákazu virem prasečí chřipky. Jde o partnery, kteří se vrátili ze soukromé návštěvy příbuzných v americkém Bostonu. „Národní referenční laboratoř pro chřipku ve Státním veterinárním ústavu v Praze potvrdila, že jsou jedenáctým a dvanáctým případem infekce virem pandemic (H1N1) 2009 v České republice,“ prohlásila ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě Helena Šebáková.

Upřesnila, že u muže se první chřipkové příznaky projevily již před odletem z USA, u ženy během návratu v letadle. „Do Prahy přiletěli 29. června a po návratu domů vyhledali lékařské ošetření v infekční ambulanci ostravské fakultní nemocnice, kde byl proveden odběr biologického materiálu. Vzhledem k relativně mírnému průběhu onemocnění dostali antibiotika a byli posláni dodomácí izolace,“ konstatovala Šebáková s tím, že nyní probíhá epidemiologické šetření s cílem vyhledat spolucestující z letadla. Vyšetřeni budou lidé, kteří seděli tři řady před a za nakaženými.

Podezření na nákazu mělo už 21 lidí z kraje

Hygienička dodala, žedoposud bylo v Moravskoslezském kraji v souvislosti s možným onemocněním prasečí chřipkou vyšetřeno jedenadvacet osob. „Tito lidé se většinou vraceli z oblastí s výskytem této nákazy, zejména z USA. U dvou z nich byla nyní nákaza laboratorně potvrzena,“ řekla Šebáková.

Ošetření dvou lidí s prasečí chřipkou vostravské fakultní nemocnici potvrdil i její mluvčí Tomáš Oborný. „Průběh nemoci je utěchto pacientůmírný, protojim lékaři nařídili léčení antivirotiky v domácí izolaci. Znamená to, že týden nesmějí vycházet ven,“ upřesnil Oborný. Ti, kteří s nimi přijdou do styku, by měli používat roušku a dodržovat zásady hygieny.

Bojíte se prasečí chřipky? Jak se před ní chráníte? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM

Tamiflu jako prevence není dobré řešení

Lidem, kteří cestují do oblastí s větším výskytem této nemoci, nedoporučuje zástupkyně přednosty infekční kliniky ostravské fakultní nemocnice Eva Kotřicová brát s sebou preventivně antivirotika typu Tamiflu a další, ani je při prvních příznacích virózy začít užívat. Tyto léky by měl vždy nasadit jen lékař.

Kvůli prasečí chřipce zřídili nedávno krajští hygienici „horkou“ telefonní linku. Na čísle 595 138 117 se stále mohou zájemci každý pracovní den od půl osmé do jedenácti hodin zeptat hygieniků na všechno, co je zajímá v souvislosti s tímto onemocněním, a poradit se s nimi.

Ochrana je stejná jako u běžné chřipky

Josef Matuška z protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice v Ostravě, který volajícím na linku nejčastěji odpovídá, se snaží vystrašené obyvatele kraje většinou uklidnit. „Často se mě volající ptají i na to, zda si mají koupit lék Tamiflu a užívat ho preventivně, když se chystají do ciziny. Na to jim odpovídám, že to nemá smysl. Telefonovali i ti, kteří se vrátili ze zahraničí, mají zdravotní potíže a bojí se, že se mohli nakazit prasečí chřipkou. Těm radím, aby vyhledali svého lékaře,“ řekl nedávno Matuška.

Na otázku, jak se lze před nákazou chránit, odpovídá epidemiolog všem stejně. „Postupujte tak, jako se chráníte u běžné každoroční chřipkové epidemie. Je nutné dodržovat hygienu, vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí a dbát nazásady zdravé životosprávy,“ radí Matuška.