Ještě donedávna Turkovu hrozilo, že se stane jen pouhou historií. Měl tudy vést tzv. Severní spoj, což je uvažovaná spojnice mezi centrem krajského města ajeho západní částí, reprezentovanou obvody Poruba, Třebovice a Pustkovec. Protesty občanů i nesouhlas ministra životního prostředí přispěly k tomu, že se přistoupilo k variantě, která je pro tuto oblast mnohem šetrnější. Zastupitelé města schválili v dubnu trasu, na kteréSeverní spoj ústí do ulic Provazní a Průběžné.

K tomu, že nebezpečí stavby bylo zažehnáno, výrazně přispělo občanské sdružení Ekolyceum. Podařilo se jim zde také zrekonstruovat naučnou stezku, která byla ve čtvrtekslavnostně otevřena. Skládá se ze čtyř zastavení, která návštěvníky seznámí s Turkovem i jeho šlechtickou minulostí. Dále si lidé mohou prohlédnout mokřadní část, která se vyvinula na dnech starých zazeměných rybníků. Jeden z panelů je pak netradičně věnován broukům. Svou schopností zadržet vodu zabránil Turkov při velkých povodních v roce 1997 větším škodám na sousedních lidských sídlech.

V roce 1993 byla tato ojedinělá přírodní lokalita vyhlášena přírodní památkou. Takřka v centru města Ostravy se nachází zachovalý lužní les poskytující vhodné životní podmínky mnoha druhům ptactva, hmyzu a žije zde i několik chráněných živočichů.

Průvodkyní byla ve čtvrtek návštěvníkům Zdenka Prymusová, botanička Ostravského muzea. Slavnostnímu otevření byl přítomen i výtvarník Ludvík Kunc, který je autorem více než třiceti ilustrací na panelech naučné stezky.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ