Během oprav budedopravní tepnačástečně uzavřena. Oprava vozovky přijde na asi dvacet milionů korun a v této chvíli ještě není jasné, kdo ji zaplatí.

Společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava vinu za vznik těchto problémů necítí, násypový materiál byl totiž před začátkem stavby testován, schválen a měl všechny potřebné certifikáty jakosti. O úhradě výdajů na opravy proto bude jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Povrch vozovky musel být už jednou zfrézován

„Tato zkušenost ale ukazuje, že tady jsou a v budoucnu určitě budou rizika se zabudováním struskového kameniva. Pro stavby, kde je však nutný velký objem násypu, se tento materiál bude používat dál, protože přírodního materiálu není dostatek,“ konstatoval Petr Hanák ze společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, která stavbu dálnice provádí.

Stavaři pro násyp použili hlušinu z dolu Paskov, strusku z odvalu Hrabová a materiál z odvalu Nové huti v Ostravě-Kunčičkách.

Deformace se na jaře 2008 projevily právě na úseku, kde se použil materiál z odvalu Nové huti. Do října se postupně zdeformoval povrch vozovky natolik, že ho společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava musela před nastávajícím zimním obdobím srovnat zfrézováním a uzavřít mikrokobercem.

Mostní opěry se naklonily

„V letošním roce pravidelnými měřeními zjišťujeme podstatné zpomalení deformací, prakticky jejich zastavení a rozhodli jsme se provést konečnou opravu vozovky ještě před zprovozněním mimoúrovňového křížení v místě připojení ulice Mariánskohorské. Současně opravíme dva přilehlé menší mostní objekty, kde obrovské tlaky rozpínajícího se násypu způsobily mírné naklonění opěr,“ uvedl Hanák.

Vysvětlil, že vlivem naklonění opěr došlo u mostů téměř k vyčerpání dilatační mezery. Práce na opravách potrvají zhruba čtyři měsíce a i poté budou stavaři sledovat, zda se problémy s rozpínáním násypu znovu nevyskytnou.

Vážení čtenáři, jak hodnotíte kvalitu ostravské dálnice? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM!