Přišli sem na slavnostní mši, připomenout si odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří byli v devátém století vysláni na Velkou Moravu šířit křesťanství. Děkovali svatému Cyrilu a Metodějovi za jejich přínos pro kulturu našeho národa a Slovanů vůbec. Připomněli si zejména význam Cyrilovy mise, který položil základ literatury a právního řádu. Před kostelem se pak nejen věřící, ale všichni návštěvníci mohli po celý den bavit na pouťových atrakcích.