I když ostravský dopravní podnik už před časem spustil informační kampaň, mnozí lidé nyní žádají upřesňující informace o změně u řidičů.

„Dosud se na jízdence objevoval čas, dokdy platila. K aktuálnímu času bylo tedy připočteno buď patnáct, nebo šedesát minut – podle typu jízdenky. Změna spočívá v tom, že nyní je na jízdence vyznačen čas, kdy si cestující po nástupu do vozu jízdenku označil. Dobu platnosti si už musí hlídat sám,“ vysvětlil mluvčí ostravského dopravního podniku Miroslav Albrecht.

Zastaralá čidla často způsobovala chyby

Hlavním důvodem změny bylo to, že stárnoucí elektronické zařízení označovalo jízdenky stále častěji s chybami. „Za těch čtrnáct let provozu systém stárne a objevuje se zvýšená poruchovost. Zcela nový odbavovací systém si nemůžeme v této době ještě pořídit, takže jsme se rozhodli přejít na označování reálným časem,“ zdůvodnil ředitel Dopravního podniku Ostrava František Kořínek s tím, že označování aktuálním časem je jednodušší, čidla nemusejí vyhodnocovat čárový kód a zjišťovat, o jaký typ jízdenky se jedná.

Pracovníci dopravního podniku už přeprogramovali téměř tři tisíce označovačů v tramvajích, autobusech i trolejbusech. Postupně, v delším časovém úseku, také vymění stávající jízdenky za ty, na kterých bude přeškrtnutý nápis „Platí do“.

O změně budou informovat i revizoři

Na nový systém přejdou také další regionální dopravci, kteří mají ve vozidlech shodné typy označovačů.

„Chceme ještě zintenzivnit informační kampaň. Informace o změnách najdou cestující také u jízdních řádů na zastávkách, v reklamních madlech uvnitř vozů. Také revizoři budou rozdávat informační kartičky, přibudou další letáky v dopravních prostředcích,“ upřesnil Albrecht.

MIRKA CHLEBOUNOVÁ, IVA HAVLÍČKOVÁ