Jak informovala mluvčí porubského obvodu Jana Končítková, setkali se tento týden předsedové bytových družstev přímo na náměstí Boženy Němcové se zástupci porubské radnice, ostravského magistrátu, Národního památkového ústavu a projekční kanceláře.

„Společně diskutovali o detailech plánovaných stavebních úprav. Ty musejí vyhovovat požadavkům dopravní policie, záchranářů, správců inženýrských sítí, odboru ochrany životního prostředí magistrátu a dalších institucí. Náměstí Boženy Němcové patří do chráněné památkové zóny, jejíž ráz musí být zachován, projekt proto schvalují také pracovníci památkové péče ostravského magistrátu,“ doplnil místostarosta Poruby Petr Mihálik.

Radní a obyvatelé hledají kompromis

Vedení porubské radnice se nad projektem rekonstrukce náměstí setkalo s obyvateli této lokality už třikrát. „Hledáme cesty, jak vyhovět přání občanů na zvýšení počtu parkovacích míst, aniž by došlo k výrazným zásahům do památkové zóny a zeleně. Na společných setkáních lidé jasně vidí, že příprava projektu není věcí krátkodobou a že nelze vyhovět všem požadavkům, které jednotlivé strany mají. Výsledné řešení je proto kompromisem, který nemusí vyhovovat všem,“ vysvětlil Mihálik.

Podle něj přístup občanů, kteří projevili zájem zúčastnit se procesu tvorby projektu, radnice jednoznačně vítá. „Jde o jejich bydlení a o prostředí, v němž žijí. Měli by mít proto možnost dotvořit si vzhled náměstí ke svému obrazu,“ uzavřel Mihálik s tím, že porubská radnice hodlá v takové formě společného plánování oprav pokračovat i v dalších lokalitách.

Projekt rekonstrukce náměstí Boženy Němcové by měl být hotov do několika měsíců. Pokud se podaří porubské radnici zajistit finanční prostředky, mohly by stavební práce začít v příštím roce.