Křišťálový kamínek mohou také získat občané s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu. Nominace je možné zasílat na adresu Asociace Trigon, Skautská 1045, 708 00 Ostrava, nebo na e-mail: info@asociacetrigon.eu.

Cena bude vítězům předána na slavnostním večeru Evropských dnů handicapu, které se letos uskuteční začátkem října. Jejich odborná část je věnována otázkám spojeným s autismem. Doprovodný program bude věnován všemu, co souvisí se životním stylem, módou, krásou a zábavou.

V rámci letošních Evropských dnů handicapu vyhlásili pořadatelé také soutěž o originální kresby dětí a mládeže s poruchou autistického spektra pod názvem Svět je plný barev. Nejzajímavější a nejzdařilejší výtvarné práce budou vystaveny ve foyeru Radnice města Ostravy při slavnostním zahájení této mezinárodní akce.