Odborář Leopold Laskovský míní, že krize není důvodem, proč se bude znovu propouštět. „Podle mého názoru jde o restruktura­lizační krok, který nemá odůvodnění v krizi. Víme o tom, že ve výrobě je v současnosti v některých provozech nedostatek pracovníků,“ řekl odborář.

Podle něj by bylo rozumnější, kdyby firma dala peníze místo na odstupné na investice, které by směřovaly například do oblasti životního prostředí. „Snižování stavu v současné chvíli je určitě také dost nezodpovědné vůči regionu. Místo snahy nějak pomoci mu tímto krokem firma dost přitíží,“ míní Laskovský.

I když vedení ostravského ArcelorMittalu ohlásilo snižování stavů jako Program dobrovolných odchodů, nejsou odboráři o dobrovolnosti stoprocentně přesvědčeni. „Pokud na dobrovolný odchod za odstupné nekývne dostatek lidí, mohlo by docházet k tomu, že vedoucí provozů dostanou za úkol oslovovat lidi a také jim sdělovat, že v budoucnu by se firma bez nich obešla. Máme ale příslib, že do poloviny října nebude společnost dávat zaměstnancům výpovědi z organizačních důvodů,“ dodal odborář.

Mluvčí ostravského ArcelorMittalu Věra Breiová na dotaz uvedla, že program dobrovolných odchodů byl sice vyhlášen v červenci, k faktickým odchodům však bude docházet až v průběhu následujících tří měsíců. Celý program bude ukončen k 15. říjnu 2009. „Stávající program dobrovolných odchodů se týká technicko-hospodářských pracovníků a lidí z obslužných procesů, nikoliv pracovníků z výroby,“ uvedla mluvčí firmy.

Dodala také, že vzhledem k mírnému nárůstu počtu zakázek v poslední době a k probíhajícím dovoleným přijala firma do některých provozů na dobu prázdnin zhruba čtyři desítky brigádníků. Jedná se většinou o děti zaměstnanců ostravského ArcelorMittalu.

Zaměstnanci při dobrovolném odchodu obdrží dvanácti- až dvacetinásobek průměrné měsíční mzdy na základě počtu let odpracovaných ve společnosti. To jsou stejné podmínky, jako měli lidé, kteří odcházeli počátkem letošního roku.

Ještě počátkem letošního roku zaměstnávala ostravská huť 7450 pracovníků.