Takovou koncentraci stavebních dělníků v současné době zřejmě jinde nenajdete. V ostravském obvodu Poruba dostává v době letní rozvolněnosti hned několik ulic nový kabát.

„Je tady teď pro mě trochu komplikovanější projít, ale chodníky a cesta už byly ve špatném stavu, takže je dobře, že se do toho pustili. O prázdninách je navíc hodně zdejších lidí pryč, takže je asi na opravy vhodná doba,“ hodnotila například rekonstrukci ulice Čs. exilu kolemjdoucí Petra Kaločová.

Na zmiňované ulici a také na nedaleké ulici Gustava Klimenta probíhá podle starosty obvodu Lumíra Palyzy oprava chodníků a cest v rámci první komplexní rekonstrukce zpevněných ploch od dob výstavby prvního porubského obvodu v padesátých letech minulého století.

Část oprav je pod taktovkou města

„V současné době ale dochází v Porubě také k opravám chodníků a terénním úpravám na ulici Karola Šmidkeho, na ulici Mongolské se rozšiřuje stávající parkoviště zhruba o dvacet míst, na ulici Nálepkově se opravuje povrch komunikace a instaluje nové veřejné osvětlení,“ vyjmenoval dále Palyza s tím, že investice do těchto projektů souhrnně přijdou na zhruba patnáct milionů korun.

Rozsáhlé jsou i další opravy v horní části ulice Opavské, které má na svých bedrech město. Probíhá zde výměna hlavního vodovodního přivaděče a kanalizačního sběrače a rovněž rekonstrukce chodníků.

Těžká stavební technika pak v neposlední řadě ve velkém úřaduje i před Novou aulou Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO). Společnost Dalkia zde bude až do konce září provádět opravu horkovodu.

Jsou vám letní omezení v Porubě na obtíž? A těšíte se na novou tvář obvodu? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM!

Spor o stromy v Kopeckého ulici neustává

„VŠB–TUO pak plánuje v těchto místech vybudovat parkoviště s kapacitou čtyřiašedesát stání, neboť stávající parkoviště u auly již kapacitně nedostačuje,“ sdělila mluvčí univerzity Táňa Kantorková.

Červenou má naopak stále diskutovaná rekonstrukce ulice M. Kopeckého. Její součástí totiž má být i kácení mnoha vzrostlých stromů. Ty jedné části místních obyvatel vadí, protože jim do bytů přinášejí stín a vlhkost, druzí je však hájí a vyzvedávají jejich ekologický přínos.

„Odstartování tohoto projektu znemožnila těsně před realizací v polovině února svým rozhodnutím Česká inspekce životního prostředí, rekonstrukce je proto stále pozastavena,“ podotkla závěrem mluvčí porubské radnice Petra Špornová.