Lodě k bezplatnému zapůjčení nabízí půjčovna dvakrát denně – dopoledne od 8 do 9 hodin a odpoledne od 13 do 14 hodin ve Starém Bohumíně za starým hraničním mostem, u stanice Povodí Odry.

Půjčení lodi ale závisí i na počasí a množství vody v Odře. „Před vodáky je deset možných dní a tedy dvacet příležitostí sjet si v lodi meandry Odry. Při vyšší hladině řeky a špatném počasí však půjčovnu neotevřeme. Průtok v řece musí být nižší než 60 m³. Při vyšším průtoku je totiž sjíždění příliš riskantní a životu nebezpečné,“ řekl vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Lumír Macura.

Projet se je možné na osmi plastových kánoí, dvou nafukovacích kánoích, dvou plastových třímístných kánoích a jednom čtyřmístném raftu. Vodáci si mohou lodě půjčit buď na dopolední, anebo odpolední sjezd bohumínských meandrů Odry. Splutí Odry od Starého Bohumína k mostu v Zabelkově v Polsku trvá zhruba dvě hodiny. Půjčovné lodí i s pádly a vestami je zcela zdarma, lidé zaplatí jen stokorunu za přepravu lodí. Každý, kdo si loď půjčí, navíc od města dostane vodácké propagační předměty – lékárničku, magnetku i vodáckého průvodce,“ doplnil Lumír Macura s tím, že lodě se půjčují jen lidem, kteří umějí loď ovládat.

Za třináct víkendových dní, kdy byla půjčovna v provozu, využilo jejích služeb 400 vodáků, kteří si půjčili celkem 171 lodí. V červnu fungovala půjčovna sedm dní a zavítalo do ní 255 lidí, kteří si zapůjčili 110 lodí. V červenci se otevřela půjčovna šestkrát a navštívilo ji 145 lidí, dohromady Odru sjeli v 61 lodích.

Zájemci o vodu se mohou těšit na další připravovanou akci. „V rámci projektu momentálně město právě připravuje i vydání obrazové publikace o přírodě v Hraničních meandrech Odry a ve fázi projekčních příprav je i vybudování speciálních nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši. Ta by měla vzniknout u Antošovické lávky v Pudlově a u starého hraničního mostu ve Starém Bohumíně na řece Odře a na Olši pak za jezem ve Věřňovicích. V Polsku se nacházejí dvě vhodná místa pod mostem za soutokem Odry s Olší a za mostem v Krzyźanowicích,“ uvedla mluvčí Bohumína Lucie Balcarová.