Nováčky přivítal ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava Tomáš Landsfeld. „Považuji za velmi důležité navázat s nastupujícími nováčky bezprostřední kontakt. Připadá mi vhodné oslovit je přímo při podpisu přísahy. Jako ředitel jim chci dát najevo, že si velmi vážím jejich rozhodnutí dát se do služeb spravedlnosti a stát se součástí velkého pracovního týmu městského ředitelství. Zároveň se však snažím zdůraznit, že tímto krokem berou na sebe jisté povinnosti a závazky, které si zdaleka ne všichni v první chvíli uvědomují,“ uvedl Landsfeld.

V Ostravě je v současnosti přes dvanáct stovek policistů. Na rozdíl od některých dalších částí republiky tady nedostatek strážců zákona nepociťují. „Nově příchozí uchazeči nahrazují policisty odcházející, dochází k přirozené obměně sil. V současnosti existuje v Ostravě stále rezerva zhruba třiceti uchazečů, kteří už splnili náročné přijímací řízení a čekají na přijetí do služebního poměru. Pokud uvažujete o službě v řadách Policie České republiky, určitě kontaktujte naše pracovnice personálního oddělení, které Vám rády sdělí všechny informace a nabídnou uplatnění v dalších služebních teritoriích,“ uvedla ostravská policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Neber úplatky, neber úplatky…

Po složení slibu absolvovali policejní nováčci antikorupční program nesoucí název „Neber úplatky, neber úplatky…, který vznikl v Ostravě a jehož tématem je právě korupce mezi policisty. „Aktuální otázku boje proti korupci se snažíme řešit už v den nástupu policistů do služebního poměru. Vysvětlujeme jim nejen právní úpravu zmíněného tématu, ale také jim popisujeme konkrétní případy. Ostravští autoři projektu mimo jiné čerpali ze zpráv o policejní korupci zveřejněných v novinách a v televizi. Nováčci dostanou i kontakty na policisty, u kterých mohou vyhledat pomoc při případném korupčním tlaku z řad kolegů či občanů. Prezentace je zakončena dnes už klasickou ukázkou z českého filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde zazněla věta: „Říkáme jim neber úplatky, neber úplatky…, ale je to marné, je to marné…,“ popsala zajímavosti protikorupčního programu ostravská policejní mluvčí.

Nováčky nejprve čeká náročný kurza řízená praxe

Kromě fotografování na služební průkazy a očkování dostaliv pondělípolicisté nové uniformy i další výstroj. Brzy také nastoupí k prvnímu třítýdennímu semináři ve Frýdku-Místku, kde projdou střeleckou i tělesnou přípravou a naučí se nejdůležitější právní normy. Po absolovování kurzu a přezkoušení jsou strážmistři teprve vybaveni zbraní a služebním průkazem. Čeká je také vzdělávání v policejních školách, které vystřídá výuka v praxi. Strážmistři absolvují šestiměsíční základní výuku v policejní škole Holešov.

„Dnešní nováčci zamíří do školy v Holešově už počátkem září. Nejlepší školou je však škola života. Praktické zkušenosti pak předají příchozím starší kolegové. Další dva měsíce budou strážmistři vykonávat takzvanou řízenou praxi. Po skončení základního vzdělání budou sloužit také tři měsíce v Praze. Až po návratu z hlavního města budou vykonávat službu na svých útvarech,“ doplnila ostravská policejní mluvčí. V současnosti zaznamenáváme zájem mladších uchazečů, hlásí se zájemci narození v letech 1988 až 1990,“ dodala Holčáková.

Kromě dvanácti nováčků u ostravské policie nastoupili třinoví lidétaké ke Krajskému ředitelství policie Severomoravského kraje.