Novou třídu pro pětadvacet dětí právě dokončuje městský obvod Poruba v jedné ze svých mateřských škol. „Zatímco loni byla kapacita našich mateřských škol dostatečná, po letošních zápisech se ukázalo, že volná místa chybějí. Proto jsme hledali možnosti, jak zvýšenou poptávku rodičů uspokojit. Jako nejvhodnější řešení jsme zvolili přebudování prostor v mateřské škole na ulici Josefa Skupy, které doposud využíval soukromý provozovatel jako tělocvičnu. V nich nyní vzniká nová třída,“ vysvětlil místostarosta Poruby Jan Dekický. Dodal, že třída začne dětem sloužit na začátku školního roku 2009/2010. Městský obvod za její vybudování zaplatí zhruba milion korun.

„V některých dalších školkách, kde nám to dovolují hygienické podmínky, zvyšujeme počet dětí ve třídě,“ doplnil Dekický s tím, že díky těmto komplexním opatřením mohly porubské školky letos přijmout k předškolnímu vzdělávání 630 dětí, tedy o téměř padesát více než loni. Odmítnout musely pouze děti mladší tří let a děti nezaměstnaných rodičů včetně těch, kde je jeden z rodičů na mateřské dovolené s mladším dítětem.

Městský obvod Poruba je zřizovatelem devatenácti mateřských škol s kapacitou téměř dva tisíce míst. Zatímco dětí předškolního věku v Porubě v posledních letech přibývá, do lavic základních škol usedne letos přibližně 5100 žáků, což je o téměř dvě stě méně než v roce předchozím.