Podaří se lidem žijícím na sídlišti Kamenec ve Slezské Ostravě zastavit stavbu benzinky v sousedství? Na první pohled to vypadá jako marný boj. Podnikatel si všechna potřebná povolení vyběhal a do ruky dostal pravomocné stavební povolení už v září roku 2007. A nedávno stavbu opravdu zahájil. Lidé v sousedství plánované benzinky se s tím ale smířit nechtějí. Bojí se hluku, smradu i dalších rizik z provozu benzinky. Připravili petici a mají domluvenou i schůzku s právníkem, se kterým se chtějí poradit, jaké kroky by mohli podniknout.

„K petici se začali připojovat lidé z celého Kamence. Dozvěděli se o připravované stavbě i díky článku v Deníku,“ podotkl iniciátor petice Petr Dobeš. Petiční archy nyní leží v trafice vedle potravin Hruška na ulici Bohumínské. „Nikoho nepřemlouváme, aby se k našemu protestu přidal. Ale dost lidí už nás přišlo podpořit,“ uvedl Dobeš.

Podepisování petice chtějí její inciátoři uzavřít zhruba za čtrnáct dní, poté s ní chtějí vyrazit na ostravský magistrát. „Každou peticí, která je oficiálně na magistrát doručena a splňuje všechny náležitosti, se zabýváme. Ve stanovené lhůtě na petici odpovíme,“ potvrdila dopředu mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.
Žádost na stavbu čerpací stanice měla složitý vývoj, který byl ukončen stavebním povolením stavebního úřadu ve Slezské Ostravě po devíti letech od chvíle, kdy společnost Avikran pozemek koupila. Výstavba benzinky na tomto místě neodporuje současnému územnímu plánu. Podnikatel „ustál“ všechna odvolání a nakonec získal souhlas všech dotčených orgánů včetně povodí Odry.

K čerpací stanici pohonných hmot se vyjadřoval z hlediska jednotlivých složek životního prostředí i odbor ochrany životního prostředí ostravského magistrátu a konstatoval, že čerpací stanice je navržena v souladu s předpisy na úseku životního prostředí.

Se stavbou benzinky začala společnost Avikran letos v červenci. Práce ale nijak nepokračují dopředu, zatím je tam udělán v podstatě jen výkop zeminy. Získat podrobnosti o tom, jak bude stavba benzinky pokračovat, se Deníku nepovedlo. Firmu se nepodařilo kontaktovat.