Centrum pro ně organizuje například také kurzy českého jazyka nebo kurzy sociokulturní orientace v českém prostředí. V prostorách centra na Českobratrské ulici 7 mohou cizinci rovněž využít knihovnu s cizojazyčným tiskem a internetem. „Nedílnou součástí naší práce je osvětová činnost pro školská zařízení, velké zaměstnavatele a širokou veřejnost,“ popisuje další aktivity vedoucí ostravského centra Kamil Vývoda.

Centrum na podporu integrace cizinců založila Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Projekt je spolufinancován z Evropského integračního fondu. „Naší cílovou skupinou jsou cizinci mimo Evropskou unii s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území naší republiky,“ vysvětlil Jiří Vesecký, vedoucí odboru center na podporu integrace cizinců, který zodpovídá za centrum v Moravskoslezském, ale také ve Zlínském, Pardubickém a Plzeňském kraji.