„Výsledky laboratorních analýz prokázaly nárůst počtu toxických forem sinic. Stanovená množství nepředstavují zdravotní riziko pro běžnou populaci, avšak nelze vyloučit vznik zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců,“ informovala ředitelka KHS Helena Šebáková a připojila doporučení platné pro tuto nádrž: zkrátit dobu pobytu ve vodě a po koupání se neprodleně osprchovat nejlépe pitnou vodou.

Naopak ke zlepšení situace podle ní došlo na nádrži Brušperk, kde již koupání není třeba omezovat.

Kvalita vody na ostatních nádržích v kraji je vyhovující. Kontrolní rozbory vody, provedené provozovatelem areálu v Hlučíně, také prokázaly vyhovující kvalitu vody - jak v jezeře, tak v umělé nádrži pro koupání. Více na www.khsova.cz.

(zm)