„Běžné výdaje jednotlivých odborů ostravského magistrátu se snížily o více než šedesát milionů. Také se zapojily přebytky z loňského hospodaření přesahující tři sta milionů,“ přiblížila už realizované posílení letošního rozpočtu mluvčí radnice Andrea Vojkovská.

Během září by podle jejích dalších slov měla přijít snížení neúčelových dotací městským obvodům, což přinese úsporu asi třicet milionů korun. Menší peníze půjdou i na provoz městských společností, díky čemuž bude ušetřeno přes šedesát milionů.

„Kapitálové výdaje snížíme o čtvrt miliardy. Běžné výdaje odborů magistrátu pak půjdou dolů o dalších čtyřicet milionů. Všemi opatřeními bude mít město ke krytí výpadků příjmů připravené rozpočtové zdroje v úhrnné výši bezmála osm set milionů korun,“ pokračovala Vojkovská.

Závěrem dodala, že o dalším „utahování opasku“ rozhodla na počátku srpna rada města na svém mimořádném zasedání a následně o něm byly informovány všechny dotčené subjekty. Konečné rozhodnutí v dané věci – úpravu rozpočtu města na letošní rok – bude mít na programu zastupitelstvo města 23. září.