Dva velké ostravské obvody, dva rozdílné přístupy ke zvyšování nájemného v obecních bytech. Poruba i Moravská Ostrava a Přívoz budou od ledna příštího roku podle zákona o deregulaci nájemného zvyšovat taxy za metr čtvereční ve svých bytech. Radní obou obvodů shodně schválili zvýšení nájemného v bytech první kategorie ze současných pětatřiceti korun za metr čtvereční na maximální možnou míru – tedy rovných padesát korun. Poruba ale chce tento razantní krok aspoň částečně zmírnit. Slušným nájemníkům dá v příštím roce slevu.

„Vzhledem k tomu, že finance vybrané na nájemném z obecních bytů zdaleka nepostačují na opravy našeho bytového fondu, přistoupili jsme ke zvýšení regulovaného nájemného v maximální možné míře. Uvědomujeme si ale složité situace občanů, na které doléhají důsledky ekonomické krize. Proto jsme se rozhodli zvýhodnit všechny řádně platící nájemníky,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza.

Jak dále vysvětlil, lidé, kteří v posledních dvou letech opakovaně nedlužili za úhradu nájemného, dostanou od radnice v příštím roce padesátiprocentní slevu z navýšení stávající částky, pokud o to požádají. „Tato sleva představuje 7,70 koruny na metr čtvereční,“ dodal Palyza s tím, že neplatiči budou platit plnou navýšenou částku ihned.

Centrální ostravský obvod s podobným zvýhodněním nepřichází. Nájemci zdejších obecních bytů, kteří se ocitnou v hmotné nouzi, mohou podle vedoucí kanceláře starosty Ludmily Kadrnkové čerpat prostřednictvím úřadu práce dávku zvanou příspěvek na bydlení, eventuálně pobírat doplatek na bydlení poskytovaný úřadem městského obvodu.

„Statutární město Ostrava, i když je třetím největším městem v republice, bohužel nefiguruje mezi obcemi, kterým zákon umožňuje rozložit deregulaci nájemného do 31. prosince 2012, a snížit tak tvrdost jejího dopadu. Tuto možnost mají například Praha, Plzeň, Brno, Olomouc či Zlín. My tak musíme učinit už v příštím roce,“ poznamenala Kadrnková.

Radní dalšího velkého ostravského obvodu Jih budou o zvyšování nájemného od příštího roku rozhodovat v závěru tohoto týdne. „Momentálně se nedá odhadnout, jak dopadne hlasování o jednotlivých návrzích,“ vyjádřil se k otázce mluvčí jihoostravské radnice Michael Kutty.

Zvýšení nájmů přinese miliony na opravy

  • Městský obvod Poruba disponuje zhruba osmnácti sty byty. Devadesát procent z nich spadá do kategorie bytů bez snížené kvality, dříve označovaných jako byty I. kategorie.
  • Bytů snížené kvality se navýšení nájemného na padesát korun za metr čtvereční netýká, pro jejich nájemníky rada obvodu stanovila částku pětačtyřicet korun za metr čtvereční. I oni mohou požádat o padesátiprocentní slevu z navýšení na příští rok.
  • Všechny finanční prostředky, které na nájemném vybereme, používáme výhradně na opravy a zkvalitnění bytového fondu. Navýšení nájemného nám umožní provádět více oprav a regenerací obytných domů,“ uzavřel Palyza.
  • Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz má v majetku zhruba dva tisíce bytů, možnost úpravy měsíčního nájemného se týká asi patnácti set z nich – jde se o byty s regulovaným nájemným. Roční nárůst příjmů by měl díky zvýšení přesáhnout deset milionů korun.

„Takto získané finanční prostředky použijeme pro zachování, údržbu a modernizaci svěřených nemovitostí,“ vysvětlila Ludmila Kadrnková, vedoucí kanceláře starosty. Nájemné za metr čtvereční bude podle ní zvýšeno v souladu se zákonem na cílovou hodnotu, kterou určuje sdělení ministerstva pro místní rozvoj.„Ta činí pro Moravskoslezský kraj a zdejší obce s více než padesáti tisíci obyvateli, tedy i pro Ostravu, padesát korun za metr čtvereční pro byty se standardním vybavením (bývalá I. a II. kategorie) a pětačtyřicet korun pro byty se sníženou kvalitou (bývalá III. a IV. kategorie),“ dodala Kadrnková.