V té souvislosti redakce upřesňuje informaci o provozovateli monitorovacích stanic, kterým nejsou České radiokomunikace, ale Český telekomunikační úřad. Jeden bezmála padesát metrů vysoký scanner, tedy stožár se zařízením, které nevysílá, ale pouze přijímá signál, stojí na Prašivé v Beskydech.

Z důsledného monitoringu jsou vystrašení především „neoficiální“ radioamatéři, kteří vědomě porušují podmínky, které jsou pro provozování radiostanic na konkrétních pásmech stanoveny. S pomocí stacionární sítě monitorující pásmo od 0 do 3000 MHz a následně i mobilní monitorovacích stanice, jejíž rozsah je ještě širší a umožňuje sledovat i pásma wifi, je totiž poměrně snadné odhalit zdroj nelegálního signálu.

Okolnosti monitoringu éteru přiblížila mluvčí ČTÚ Dana Marklíková: „Český telekomunikační úřad provádí monitorování kmitočtového spektra na území celé České republiky s využitím sítě stacionárních i mobilních monitorovacích stanic. Součástí Automatizovaného systému monitorování kmitočtového spektra (dále jen „ASMKS“) je i stacionární neobsluhovaná monitorovací stanice na Prašivé. Monitorování kmitočtů probíhá podle plánu a podle požadavků, se zaměřením na zjištění procenta využívání přidělených kmitočtů a na kontrolu dodržování podmínek stanovených v individuálních oprávněních k využívání kmitočtů zejména rádiovými sítěmi pozemní pohyblivé služby, vysílači VKV FM rozhlasu a jiných.“

Mezi největší hříšníky přitom patří lidé, kteří si oblíbili malé osobní vysílačky PMR pracující v pásmu 446 MHz. Ti zručnější u nich zvyšují výkon, nebo nedodržují povolené frekvence. Pokud vysílají ze stálých stanovišť, mohou čekat kontrolu a následný postih. Paradoxně však kontroly častěji odhalují pirátské vysílání i u profesionálů.

„K porušování podmínek stanovených ve vydaných oprávněních dochází častěji u profesionálních provozovatelů, a to často z důvodu opomenutí požádat o prodloužení vydaného oprávnění a jiných technicko-administrativních úkonů, než u radioamatérů. Případy nelegálního vysílání byly v minulosti zaznamenány, ale jedná se o ojedinělé výjimky. Velmi časté je porušování podmínek vydaných všeobecných oprávnění, zejména u wifi stanic používaných k poskytování služeb sítě Internet, občanských stanic a stanic na společných kmitočtech pozemní pohyblivé služby. Kontroly dodržování podmínek u wifi stanic, vzhledem k provozovaným kmitočtům, jsou prováděny výhradně mobilními prostředky ASMKS,“ dodala mluvčí ČTÚ Marklíková.

Čtěte také ZDE