Někteří majitelé starších aut zřejmě chtějí ušetřit za ekologickou likvidaci svého vozidla, proto nechávají autovraky bez poznávací značky v ulicích města, což může být nakonec dražší než cesta na vrakoviště. V poslední době se množí stížnosti na zavazející autovraky i Ostravě. Zbavit se tohoto problému je však úředně velmi zdlouhavé a k samotnému odstranění vraku nemusí nakonec ani dojít.

Podle Vladimíry Zychové, mluvčí ostravských strážníků, je obtížné určit, co můžeme za vrak považovat, a co ne. „Za vrak je považováno vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu. Pokud strážníci objeví automobil, který se na první pohled jeví jako vrak, sepíší záznam a celou věc oznámí příslušnému městskému úřadu, který na své úřední desce zveřejní výzvu majiteli k odstranění zavazejícího automobilu,“ tvrdí mluvčí strážníků. Jestliže vlastník nepojízdné auto na své náklady do dvou měsíců neodklidí, hrozí mu vysoká peněžní pokuta.

Podle Karla Morávka, obyvatele jednoho z porubských sídlišť, ohrožuje jeden z autovraků jeho bezpečnost. „Každý den, když vyjíždím do práce a stojím na křižovatce, brání mi ve výhledu nepojízdná dodávka. Opravdu je to hodně nebezpečné,“ uvedl muž. „Policie nemůže takový automobil na místě odtáhnout. To může udělat pouze sám majitel vozidla, popřípadě majitel komunikace, na které automobil zavazí,“ sdělila mluvčí ostravských strážníků.
Nepojízdný automobil překáží také obyvatelům ostravského sídliště Šalamouna. „Vrak tady stojí už téměř rok. Nikdo s tím nic nedělá, a já se na to musím denně dívat z okna. Když přijedu domů, nemám kde zaparkovat,“ stěžuje si obyvatelka sídliště Zuzana Vavřincová.

Vítězslav Bystroň z Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nepovažuje situaci s vraky za kritickou. „V našem obvodu je asi dvacet takových aut. Jestliže má vrak státní poznávací značku, okamžitě zkontrolujeme ve veřejné databázi, zda má jeho majitel uzavřenou zákonnou pojistku. Pokud nemá, předáváme celou věc odboru dopravně správních činností, který zahájí správní řízení. Majiteli tak hrozí vysoké peněžní pokuty, kterými se daří situaci kontrolovat,“ sdělil Bystroň.

LUKÁŠ MRÁZEK, TEREZA KRUMPHOLZOVÁ