Hygienici a úředníci města podle počtu nástrah a uhynulých potkanů odhadují, že účinnost loňské plošné deratizace se pohybovala mezi dvaceti až stem procent. Aktivně k ní přistoupily všechny městské obvody i majitelé soukromých pozemků a objektů. Veřejná i soukromá prostranství se více uklízejí, a potkani tak mají menší šanci se dobře živit. Skončila jim sice tučná léta, zcela ale nevyhynuli. Není to ani možné a je nutné dál regulovat jejich počet, aby neohrožovali zdraví obyvatel, a deratizaci nejlépe na podzim opět zopakovat.

„Problémová zůstávají některá veřejná prostranství, například parčíky v bytové zástavbě i některé soukromé objekty. Tady mají potkani stále dobrá útočiště a šíří se odtud do již deratizovaných oblastí. Stále platí zásadní pravidlo – uklízet, nevnucovat potkanům dobré živobytí a opakovat deratizaci,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Dodala, že magistrát oslovil také vlastníka největšího počtu bytů ve městě – společnost RPG, aby ve svých objektech deratizaci opakovala. Připomněla, že o deratizaci se musí postarat každý majitel či uživatel objektu, se žádostí o zajištění deratizace se může obrátit také na správce majetku, třeba na realitní kanceláře.

Problémem začínají v Ostravě být také přemnožení holubi

Občané se stále častěji obracejí na vedení Ostravy se žádostí o odchyt přemnožených holubů. Mají strach ze šíření nemocí, které tito ptáci přenášejí. Zatímco například v Havířově holuby město nechává odchytat do klecí nastražených na rovných střechách domů a poté je usmrtí veterinář, v Ostravě je zatím musíme plašit sami. To se ale možná změní, holubi začínají být i v krajském městě vážný problém a jeho představitelé ho budou řešit.

„I když jsou nemovitosti města svěřeny do péče jednotlivých městských obvodů a povinnost zajistit veterinární opatření je plně v jejich kompetenci, vedení města se touto problematikou vážně zabývá,“ potvrdila Vojkovská s tím, že vedení města se obrací na všechny občany s prosbou, aby místa výskytu zvýšeného počtu holubů nahlásili telefonicky na číslo 599 443 090 pracovníkům komunálního a bytového odboru ostravského magistrátu.

„Odbor poznatky shromáždí a s návrhem postupu předá k řešení jednotlivým městským obvodům. Rovněž žádáme majitele nemovitostí, na jejichž půdách se holubi zdržují, aby zajistili jejich odchyt a následnou likvidaci. Občané by především neměli holuby krmit, neboť i to přispívá k jejich přemnožení,“ řekla mluvčí.

Náměstek ostravského primátora Vojtěch Mynář upozornil, že kromě zdravotních rizik, která přinášejí přemnožení holubi, je nebezpečné také uvolňování alergenů z jejich trusu a uhynulých těl. „Nelze pominout ani materiální škody na fasádách domů, sochách a dalším majetku. Částečně si ale za přemnožení holubů můžeme sami. Patří už k tradici krmit holuby na náměstích a v parcích. Na mnoha římsách domů a nejen v centru města najdou holubi připravenou spoustu dobrot,“ konstatoval Mynář.

Obyvatelé města i majitelé domů, kterým holubi vadí, mohou také vymýšlet nejrůznější způsoby, jak je zaplašit. Například Ostravské muzeum se rozhodlo zatočit s holuby při nedávné rekonstrukci budovy. Když se rozebírala věž muzea, našli tam dělníci hodně uhynulých holubů a minimálně deseticentimetrovou vrstvu trusu. Firma, která budovu rekonstruovala, zhotovila proto na parapetech oken speciální bodce. Problém s holuby už muzeum nemá, ptáci totiž nemají kam usednout, možná je ruší také zvonkohra.

Ornitologové také doporučují lidem, aby holuby nejen nekrmili, ale nenechávali například na balkonech nic, co by mohlo holubům sloužit jako krmivo. „Mnozí se možná pokusí zaplnit vletové otvory na půdy nebo do věží kostelů. Je to sice účinná varianta, ale mohlo by v tomto případě docházet k porušování zákona o ochraně přírody. Kromě holubů totiž mohou vylétavat otvory i zvláště chráněné druhy živočichů, například některé druhy netopýrů, z ptáků kavka obecná a další,“ uvedl před časem ornitolog Zdeněk Polášek ze Slezské ornitologické společnosti.

Potkan obecný přenáší řadu onemocnění, zejména nebezpečné horečnaté onemocnění leptospirózu, které může být i smrtelné. Jeho rájem jsou místa, kde je nepořádek a zůstávají tam zbytky jídla. V přemnožování ho nezastaví ani tuhá zima. To, že by potkany zahubil mráz, nehrozí. Dokážou se skrýt hluboko pod zem. Jejich počet narůstá geometrickou řadou. Samička potkana je březí jednadvacet dnů a ročně může mít i osmdesát mladých.
Holubi škodí svým agresivním trusem budovám, fasády domů ničí i vyzobáváním vápna a kamínků. Ptáci přenášejí infekční salmonelózu nebo ornitózu, ale také roztoče a parazity, kteří u lidí vyvolávají alergické reakce.