V městském obvodu Radvanice a Bartovice se lidé mohli svlažit hned ve dvou zařízeních k tomu určených. Dnes není v provozu ani jedno z nich. Zjišťovali jsme pro vás, co se s nimi stalo.

Prostory bývalého radvanického koupaliště nejsou využívané asi od poloviny devadesátých let. Situace by se ale brzy měla změnit k lepšímu. Podle starosty Radvanic Břetislava Blažka se sice koupaliště nebude obnovovat, ale dojde k celkové rekultivaci areálu. V budoucnu zde bude lesopark a rybník.

Ani bartovické koupaliště se obnovy nedočkalo. „V roce 2006 prošel celý areál bývalého koupaliště celkovou rekonstrukcí. Bylo zde postaveno ozdravné centrum Ještěrka, což byla největší investice našeho městského obvodu,“ sdělil starosta Blažek a dodal, že nyní je Ještěrka spravována firmou Sareza.

Koupaliště v Michálkovicích bylo v minulosti velmi navštěvovaným a známým místem vodních radovánek. Naposledy se zde mohli lidé osvěžit na začátku devadesátých let. Následně byl areál navrácen původnímu majiteli v restituci. Vlastníkovi se však koupaliště nepodařilo udržet v provozu. Prostory si žádají celkovou rekonstrukci, která však podle Františka Mazurky, vedoucího michálkovického odboru výstavby, bude velmi nákladná.
Bývalé koupaliště je ale stále v soukromých rukou a jeho majitel jej z finančních důvodů nemůže opět zprovoznit.

Vítkovice - místo koupaliště travnatá plocha

Koupaliště v areálu Městského stadionu Vítkovice bylo taktéž zrušeno. Místo, ve kterém se nacházelo, je dnes plně využito. Kvůli prasknutí vany bazénu a kvůli úbytku návštěvníků bylo zasypáno. Plocha nezůstala ladem a začala sloužit sportovcům vítkovického klubu, neboť na ní vzniklo travnaté hřiště.
I když je dnes místo využíváno k jiným účelům, dobře slouží.

Hulváky – ruiny bývalého koupaliště půjdou k zemi

Problém hulváckého koupaliště se táhl několik let zejména proto, že tu nebyly jednoznačně vyjasněny vlastnické vztahy.
Dnes už areál patří městu, které se rozhodlo chátrající budovy zbourat. Co zde v budoucnu bude zatím ještě není jasné.

LUKÁŠ MRÁZEK
TEREZA KRUMPHOLZOVÁ